આનંદો મિત્રો આનંદો હવે પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક અને શિક્ષિકા (પતિ-પત્ની) ને બદલીમાં જે પ્રાયોરિટી મળતી હતી તે ગુજરાત રાજ્ય ના બધાજ શાખામાં નોકરી કરતાં મિત્રો ને પણ લાભ મળશે.

પ્રાથમિક માં બદલીના નવા નિયમો - Click Here 
 
Top